Elever i matematikvanskeligheder

Kursus

Hvordan tester/afdækker og arbejder du med elever i matematikvanskeligheder?

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Kurset tager udgangspunkt i de erfaringer, som Mads Frederik Erichsen har fået gennem sit mangeårige arbejde med elever i matematikvanskeligheder. Mads har i flere år vejledt og sparret med lærere på københavnske skoler gennem sit virke som Københavns Kommunes fagkonsulent i matematik.

Vi ser på og drøfter forskellige muligheder for at afdække/teste elever i matematikvanskeligheder. Samtidig ser vi på muligheder for at arbejde med elever i matematikvanskeligheder i og uden for klasselokalet, hvad enten eleven har problemer knyttet til hukommelsen, matematikangst eller talforståelse. 

Målgruppe

Matematiklærere, matematikvejledere og andre ressourcepersoner, som arbejder med elever i matematikvanskeligheder.

Formål

Få viden om forskellige testmuligheder og redskaber til, hvordan du hjælper elever i matematikvanskeligheder.

Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Rikke Teglskov
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Tilmeld kursus

Forløb