Elever i vanskeligheder med læsning på grund af ordblindhed: Hvad skal jeg gøre?

Kursus

Kurset giver dig didaktiske redskaber til, hvordan du kan planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med fokus på inklusion af ordblinde elever. Fokus er primært efter 3.klasse. 

Tilmeld kursus

Målgruppe: Dansklærere, læsevejledere og skolepædagoger

Formål: At kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning for elever i vanskeligheder med læsning på grund af ordblindhed.

Indhold:

  • Introduktion til ordblindhed
  • Forudsigelse og identifikation af ordblindhed
  • Kompenserende læse- og skriveteknologi
  • Undervisning i tekstlæsestrategier og skrivestrategier
  • Forældreinddragelse
  • Motivation og selvbillede

Anvendelse: Til dansklærere, læsevejledere og skolepædagoger som gerne vil blive klogere på, hvordan elever i vanskeligheder med ordblindhed kan inkluderes i den almene undervisning. 

Tilmeld kursus
11. september 2020 - Odense M
Forløb