En haj til medier og en ørn til litteratur

Kursus

Dagen giver inspiration til, hvordan den første medie- og litteraturundervisning kan praktiseres. Du får ideer til forløb, hvori bl.a. YouTube og moderne billedbøger indgår.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Dansklærere i indskolingen

Formål

Kurset klæder dig på til at kunne varetage undervisning i både digitale medier og moderne billedbøger.

Indhold

Indskolingselever er, som den første generation, opvokset med iPad.

For dem er YouTube en lige så naturlig del af hverdagen som morgenmad. Men at de er født med en iPad i hænderne, gør dem ikke pr. automatik til reflekterede mediebrugere. Det bliver de kun, hvis de undervises i medier, og derfor er medier i dag en vigtig del af danskfaget – også i indskolingen.

Udover YouTube kommer vi bl.a. omkring web-læsning, podcasts, sms og mail og ikke mindst god tone i digitale medier, og den enkelte elev forholder sig løbende til sit eget medieforbrug.

Det overordnede mål er, at eleverne bliver mere reflekterede mediebrugere og dermed mere bevidste om deres færden i den digitale verden. Herefter skal det handle om litteratur, og du præsenteres for den største litteratur til de mindste.

Med afsæt i helt nye billedbøger for de 6-9-årige får du ideer til, hvordan arbejdet med moderne litteratur kan tilrettelægges og gennemføres i den allerførste danskundervisning. Her må både tekst- og billedanalyse indgå, og vi kommer ind på:

  • Hvad en billedbog er.
  • Hvad en fortælling er.
  • Hvordan arbejdet med begyndende litterær analyse og fortolkning kan praktiseres lige fra skolestart. Her kommer vi bl.a. ind på arbejde med personskildring, forløb, tema og genre i både tekst og billeder.

Anvendelse

Du får bud på, hvordan en undervisning kan praktiseres med afsæt i begrebet kommunikation. Forskellige medier og vinkler på kommunikation indgår; både off- og online. Derudover får du inspiration og ideer til, hvordan den enkelte elev kan udarbejde sin egen samlede analyse og fortolkning af en billedbog.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

13. november 2019 - Vejle

14. november 2019 - Odense M

Forløb