Evaluering, test og talblindhed

Den nationale talblindetest vil blive forelagt ministeriet i efteråret 2018. Baggrunden for testens udformning vil blive beskrevet og vi vil afprøve dele af dem samt kortlægge nogle af de vanskeligheder talblindelever typisk besidder. Vi vil derudover se på de muligheder der kunne være for at hjælpe eleverne.

Der er dog brug for testning og evaluering af elevernes matematiske kompetencer som rækker længere end talblindetestning. Vi vil således også bruge en del af kursusdagen på at komme rundt om andre matematiktest der er på markedet, såvel digitale som analoge og vurdere deres anvendelighed som pædagogisk redskab - og evt. mulige alternativer.

På kurset vil der udover blive fremvist og drøftet forskellige modeller for mere formative evalueringer i form af observationer i klasserummet og samtaler med eleverne. Ind under dette vil vi se på forskellige hensigtsmæssige organisationsformer som er realistiske og effektive i de rammer en undervisning er underlagt i dag.

Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.