Fake news - er det en and? Hvordan og hvorfor skal vi lære eleverne at være kildekritiske?

Kursus

Kom om bag fænomenet Fake news, samt teknologiforståelse i en samfundsfaglig kontekst. Hvordan man kan styrke elevernes kildekritiske kompetence også i en historiefaglig kontekst?

Tilmeld kursus

Sæt fokus på fake news

Fagligt indhold

Kurset er delt op i to halvlege.

I 1. halvleg går vi bag om og i dybden med Fake News begrebet både teoretisk og med aktiviteter, samt giver et bud på, hvorfor og hvordan man kan arbejde med teknologiforståelse i samfundsfag.

I 2. halvleg vil der blive fokuseret både på traditionelle historiske kilder og kildebrugen af disse, men vi ser også på de mere nutidige fænomener med tilhørende kildetyper. Herunder også på tv-udsendelser og spillefilm som kilder, for ikke at tale om autentiske genstande.

Målgruppe

Samfundsfagslærere og historielærere i udskolingen.

Formål

Fake news begrebet bliver anvendt i et væk.

På dette kursus, ser vi dels på fænomenet Fake news, men også på selve den kildekritiske kompetence. For hvad er det, vi mener, når vi taler om kildekritisk kompetence?

Hvorfor skal eleverne være kildekritiske, og hvordan lærer vi eleverne at være kildekritiske?

I faget historie giver det jo sig selv, at der arbejdes med kildekritik, da et af fagets kompetenceområder jo netop er: kildearbejde. Og kompetencen er lige så nødvendig i samfundsfag.

Formålet med kurset er at du som kursist bliver mere bevidst om hvordan den politiske kommunikation har ændret sig, og hvorfor det er vigtigt at undervise i og omkring fænomenet Fake News, men også at du som kursist får nogle konkrete værktøjer som kan anvendes i undervisningen i forhold til at bevidstliggøre eleverne omkring problemfeltet.

Anvendelse

Kurset består både af oplæg og læringsaktiviteter, hvor du prøver kræfter med kildekritisk arbejde helt konkret.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Tilmeld kursus

Forløb