Fanfiktion i dansk

Kursus

Fanfiktion er en populær genre blandt unge og derfor en lækkerbisken for danskfaget, hvor elevernes interesse for serier, film og litteratur kan bringes i spil i undervisningen.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, der underviser i dansk i mellemtrin og udskoling

Formål

Du får kendskab til:

  • hvad der karakteriserer fanfiktion, fanart og fandomkultur.
  • hvordan fanfiktion kan styrke de unges identitetsdannelse og digitale dannelse.
  • hvordan fortolknings-, skrive- og feedbackprocesser fungerer blandt fans på sociale medier.
  • hvordan du kan udvikle elevernes fortolkningskompetence gennem arbejdet med fanfiktion
  • hvordan du kan integrere fanfiktion i konkret danskfaglige forløb i litteraturundervisningen
  • fanfiktionbegreber som Mary Sue, betalæser og Potterheads.

Indhold

Fanfiktion er en populær genre blandt unge, fordi de oplever en høj grad af motivation ved at læse og skrive i sociale fællesskaber med likes og kommentarer. En lækkerbisken for danskfaget, hvor vi kan favne elevernes interesse for serier, film og litteratur og bringe den i spil i undervisningen.

I fanfiktion er læsning et fælles anliggende, hvor de unge fortolker, diskuterer og skaber tekster og fanart med udgangspunkt i populærkulturens bøger, film og tv-serier. På kurset kommer vi rundt om fanfiktions potentiale i undervisningen, og du vil se konkrete eksempler på, hvordan idol-fanfiktion og univers-fanfiktion kan foldes ud i litteraturundervisningen med afsæt i tekster som The Hunger Games, Harry Potter, Skammerens datter og SKAM, der alle kan lånes eller ses på mitcfu.dk. Las os få fanbaseret kreativitet og passion ind i skolen.

Anvendelse

Kurset giver dig viden om fanfiktion-genren og nye ideer til, hvordan fanfiktion kan sættes i spil i danskundervisningen.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

6. november 2019 - Odense M

Forløb