Flersprogede elever i skolen

Kursus

Elevernes sprog udvikler sig sammen med den faglige læring. På kurset vil vi arbejde med, hvordan tilegnelsen af sprog kan blive en del af den faglige læring i alle fag.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, der har flersprogede elever i klassen.

Formål

At have dansk som andetsprog som et perspektiv i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen er en del af det tværgående tema sproglig udvikling. Men hvad vil det sige? Hvordan kan mikro- og makrostilladsering støtte ikke blot de flersprogede elevers, men alle elevers udbytte af undervisningen? Hvordan kan de flersprogede elevers sprog inddrages som en ressource? Det er blandt spørgsmålene, vi søger at besvare på dette kursus.

Indhold

  • Det tværgående tema Sproglig udvikling
  • Ordforråd, gråzoneord
  • Fra hverdagssprog til skolesprog
  • Den stilladserende samtale
  • At læse for at lære i skolens fag.Forældre som ressource i elevernes læring
  • Praksisopgaver mellem mødegangene

Anvendelse

Kurset byder på konkrete metoder, der kan anvendes i arbejdet med flersprogede elever.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Undervisningsdage

Odense:

Onsdag 4. september kl. 13.00-16.00
Onsdag 2. oktober kl. 13.00-16.00
Onsdag 6. november kl. 13.00-16.00
Onsdag 4. december kl. 13.00-16.00


Vejle:

Torsdag 5. september kl. 13.00-16.00
Torsdag 3. oktober kl. 13.00-16.00
Torsdag 7. november kl. 13.00-16.00
Torsdag 5. december kl. 13.00-16.00

Kathrine Henriksen
Kathrine Henriksen Kursussekretær
Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus

4. september 2019 - Odense M

5. september 2019 - Vejle