Flydende læsning i praksis

Kursus

Sæt fokus på flydende læsning i din praksis og få inspiration til metoder, og ideer til hvordan du kan tilrettelægge forskellige læseforløb.

Tilmeld kursus

Lær om flydende læsning i praksis

Fagligt indhold

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne som oftest individuelt og uden støtte i frilæsningsbøger for at automatisere deres

læsning. Men forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har stor positiv indflydelse på både automatiseringen, læseforståelsen og dermed den flydende læsning.

 • Hvad er flydende læsning?
 • Hvordan automatiseres ord?
 • Effektive metoder til automatisering bl.a. gentaget
  stavning, som knytter læsning og stavning sammen
 • Introduktion og praktisk afprøvning af metoder, der
  træner gentaget oplæsning af sammenhængende tekst med fokus på makkerlæsning og udtryksfuld oplæsning, som samtidig inkluderer støtte og respons.
 • Introduktion og praktisk afprøvning til en metode, som
  træner læsehastigheden og hjælper dig til bl.a. at finde elevens aktuelle læseniveau. Metoden giver desuden eleven indsigt i egne færdigheder, hvilket øger deres mulighed for forbedring.
 • Praktiske bud på hvordan læsevejlederen kan implementere
  flydende læsning på skolen.

Kurset tager udgangspunkt i bogen Flydende læsning i praksis, 2. udgave. CFU har eksemplarer af titlen til udlån.

Målgruppe

Dansklærere og læsevejledere fra 1.-6. klasse.

Formål

Kurset giver dig indsigt i det mangesidige begreb flydende læsning, og giver dig flere redskaber til at udvikle flydende læsning i din praksis.

Anvendelse

Kurset giver dig inspiration og konkrete ideer, du efterfølgende kan anvende direkte i egen praksis.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
25. maj 2020 - Vejle
26. maj 2020 - Odense M
Forløb