Før-lederkursus for pædagoger i dagtilbud og skole/fritid

Kursus

Formålet med kurset er, at give dig mulighed for at blive mere afklaret om, hvorvidt pædagogisk ledelse er noget for dig.

Kurset udbydes i samarbejde med Lederforeningen i BUPL

Tilmeld kursus

Indhold

Før-lederkurset er et kursusforløb med i alt seks enkeltkursusdage. Den enkelte kursusdag er fra kl. 9.00 til 15.00. Dog gennemføres den sidste kursusdag fra kl. 10.00 til 15.00.

Derudover har kurset følgende mål:

  • At få viden om, hvad ledelse på det pædagogfaglige område handler om
  • At få viden om den kompleksitet, som pædagogfaglig ledelse udspiller sig i 
  • At få viden om, hvordan pædagogiske ledere håndterer deres komplekse ledelsesopgave
  • At få erfaring med at være pædagogisk leder gennem afprøvning af dig selv som leder
  • At få et rum for refleksion over din egen motivation til at tage ledelse på dig.

Målgruppe

Pædagoger i dagtilbud og skole/fritid, der har et ønske om at blive leder.

Omfang

Kurset hører under åben uddannelse og har et omfang af 35 timer fordelt på 6 dage

Pris

6270,-

Sted

Erhvervsakademi og Professionshøjskole,

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Tilskud

Som ansat i en kommune kan du søge den kommunale kompetencefond op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser pr. år.

Dette fagspecifikke kursusforløb bygger på elementer fra følgende moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse:

  • Ob 1 - Det personlige lederskab og forandring
  • Vf 19 - Ledelse i relationel kompleksitet
  • Vf 23 - Faglig ledelse

Diplommoduler der udbydes af UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole.

Læs mere om støttemulighederne:

Den kommunale kompetencefond

Kursets organisering

Kursusdagene gennemføres i en vekselvirkning mellem korte teoretiske
oplæg, individuelle og gruppe refleksionsprocesser, dialog, oplæg og dialog med ledere på dagtilbuds- og skoleområdet og logbogsskrivning.

Derudover indgår der en observationsopgave i praksis, og endelig afprøver du dig selv som leder ved at tage ledelse på dig gennem et  aktionslæringsforløb enten på din egen arbejdsplads eller i en anden sammenhæng.

Du har mulighed for at få individuel sparring og coaching efter kursusforløbet i BUPL Fyn.

Kursets indhold 

Første kursusdag: Torsdag d. 23. april 2020

Tema: Ledelse i kompleksitet i al almindelighed og på det pædagogiske
område i særdeleshed

Anden kursusdag: Torsdag d. 7. maj 2020

Tema: Det personlige lederskab

Tredje kursusdag: Tirsdag d. 19. maj 2020

Tema: Pædagogfaglig ledelse og ledelse af pædagogiske udviklingsprocesser

Fjerde kursusdag: Tirsdag d. 2. juni 2020

Tema: Personaleledelse og teorier om relationer i personalegrupper

Femte kursusdag: Fredag d. 19. juni 2020

Tema: Ledelse i et politisk og organisationsteoretisk perspektiv

Sjette kursusdag: Mandag d. 22. juni 2020

Tema: At tage skridtet fra afklaring til at træde ind i ledelse

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Thomas Pless
Thomas Pless Konsulent
Tilmeld kursus
23. april 2020 - Odense M
Forløb