Fokus på madkundskab som valgfag og på prøveformen

Kursus

Det er obligatorisk for alle elever at vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Kurset har fokus på valgfagets indhold og den tilhørende prøve.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Der er politisk enighed om, at en øget praksisfaglighed i folkeskolen vil bidrage til, at skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse.

  • Det skal gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse.
  • Der er enighed om, at alle elever skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design.
  • Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af følgende praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.
  • Eleverne skal tage mindst ét af de ovenstående fire praktiske/musiske valgfag i 7. - 8. klasse. Disse valgfag vil alle fremover være toårige. Der vil i løbet af skoleåret 18/19 blive udarbejdet nye Fælles Mål for billedkunst, madkundskab og musik, som i dag er etårige valgfag.

Det er nu obligatorisk, at de praktisk/musiske valgfag skal afsluttes med en prøve.

Det toårige valgfag træder i kraft fra skoleåret 2019/20. Det betyder, at prøverne i de praktiske/musiske valgfag første gang vil kunne afholdes i sommeren 2021

På dette eftermiddagskursus vil vi have fokus på opdaterede Fælles mål for madkundskab som valgfag og på prøveformen.


Målgruppe

Lærer, der underviser i madkundskab


Formål

At vide mere om det toårige valgfag og den tilhørende prøveform


Anvendelse

Målrettet praksis

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

26. august 2019 - Odense M

28. august 2019 - Vejle

Forløb