Fokus på musik som valgfag og på prøveformen

Kursus

Det er obligatorisk for alle elever at vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Kurset har fokus på valgfagets indhold og den tilhørende prøve.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærer, der underviser i musik.

Formål

At vide mere om det toårige valgfag og den tilhørende prøveform.

Indhold

Der er politisk enighed om, at en øget praksisfaglighed i folkeskolen vil bidrage til, at skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse.

  • Det skal gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse.
  • Der er enighed om, at alle elever skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design.
  • Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af følgende praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.
  • Eleverne skal tage mindst ét af de ovenstående fire praktiske/musiske valgfag i 7. - 8. klasse. Disse valgfag vil alle fremover være toårige. Der vil i løbet af skoleåret 18/19 blive udarbejdet nye Fælles Mål for billedkunst, madkundskab og musik, som i dag er etårige valgfag.

Det er nu obligatorisk, at de praktisk/musiske valgfag skal afsluttes med en prøve.

Det toårige valgfag træder i kraft fra skoleåret 2019/20. Det betyder, at prøverne i de praktiske/musiske valgfag første gang vil kunne afholdes i sommeren 2021

På dette eftermiddagskursus vil vi have fokus på opdaterede Fælles mål for musik som valgfag og på prøveformen.

Anvendelse

Målrettet praksis

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

16. september 2019 - Odense M

19. september 2019 - Vejle

Forløb