Foldebøger i dansk på alle trin

Kursus

På kurset vil vi gennemgå foldebøgernes potentiale i undervisningen af elever i dansk i grundskolen.

Tilmeld kursus

Foldebøger er en metode til at hjælpe elever med at overskue, kategorisere og begribe stof, der tilegnes i skolen. En foldebog er et taktilt værktøj, der erstatter eller supplerer engangsmaterialer, kladdehæfte og computer og som engagerer og motiverer elever for egen læring. Foldebøger er et didaktisk redskab, der kan bruges til alle elever i alle fag og på alle trin.

Vi vil instruere i 11 forskellige fold og komme med masser at konkrete ideer til danskfagligt indhold på forskellige niveauer. Derudover vil vi drøfte differentieringsmuligheder, didaktiske overvejelser og materialer.

Forud for deltagelse i kurset kan man med fordel orientere sig på foldebøgernes facebookside: facebook.com/foldebog og i bogen "Foldebøger i Dansk", udkommet på Gyldendal 2017.


Målgruppe

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner, der underviser i dansk.


Formål

Formålet med kurset er, at du får viden om foldebøgers potentiale som arbejdsmetode og procesværktøj. Ligesom du får gennemgået 11 forskellige fold og får konkrete ideer til et danskfagligt indhold.


Anvendelse

Efter kurset vil du kunne arbejde med foldebøger i egen praksis.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

24. oktober 2019 - Odense M

24. oktober 2019 - Vejle

Forløb