Forberedelsesdag i dansk - indskoling, mellemtrin og udskoling

Kursus

Få inspiration til danskundervisningen i næste skoleår. Du bliver præsenteret for de nyeste materialer til danskfaget og får tid til at sammensætte din egen årsplan.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

På dagen kan du vælge mellem at få præsenteret materialer fra indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Herefter arbejder kursisterne med deres egen planlægning evt. i samarbejde med kolleger fra egen skole.

CFU’s danskkonsulenter står til rådighed med vejledning og inspiration. Dagen veksler således mellem minioplæg, tid til samarbejde i teams og individuelt og læremiddelsøgning i vores Udlåns- og Informationssamling.

Målgruppe

Lærere, der underviser i dansk i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Formål

Formålet med kurset er, at du får kendskab til nye læremidler til danskfaget og får færdiggjort din planlægning af danskundervisningen i egen klasse.

Anvendelse

Direkte anvendeligt som en del af din forberedelse af danskundervisningen.

 

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Louise  Duus Skovbjerg
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb