Fra kollega til vejleder

Kursus

Kurset er tilrettelagt for dig, der skal varetage vejledning af kollegaer, der skal på Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Vejledere for kursister på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Indhold

Kursets indhold er planlagt med afsæt i de opgaver den kommende vejleder vil møde i sin nye rolle og afholdes i tæt sammenhæng med selve specialuddannelsen, hvor den teoretiske del varetages af din regionale Professionshøjskole.

Formål

Formålet med kurset er, at du bliver klædt på til at varetage opgaven som vejleder for kollegaer fremadrettet. Og at du får viden færdigheder og
kompetencer i vejledning med forankring i hverdagen, herunder viden om kommunikation, refleksion, læring, didaktik og feedback begrebet.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Informationer 

Vejlederkursus - Fra kollega til vejleder flyer E 2019 3.0.pdf

Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus

21. august 2019 - Odense M