Fyraftensmøder for ledere om komplekse borgerforløb

Konference

Den politiske aftale om en ny hovedlov for indsatsen til borgere med komplekse problemer sætter en tydelig retning for samarbejdet på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. Borgerne skal i centrum, og målet er både at kunne mestre eget liv og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Men vi behøver ikke vente på den nye hovedlov - tag din kollega med til fyraftensmøde om grænsekrydsende ledelse af komplekse borgerforløb. Del dine erfaringer og deltag i dialogen med andre ledere og konsulenter på social- og beskæftigelsesområdet.

Arrangementet er det første af flere fyraftensmøder for dig, der ønsker at indgå i et tværfagligt netværk. Det er gratis at deltage.  

Tilmeld kursus

Grænsekrydsende ledelse af komplekse borgerforløb

På UCL har vi i efteråret 2019 samarbejdet med Odense Kommune om en forskningscirkel med titlen En borger – en plan. Her blev der arbejdet med at udvikle indsigt og ny viden blandt kommunale ledere og ansatte på UCL om komplekse borgerforløb. Centralt var en fælles problemstilling om koordinering og samarbejde, hvor borgeren anses som nøglen, når der skal handles på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer.

Vi vil gerne udvide dialogen til at omfatte flere kommuner og etablere et mødested mellem erfaringsbaseret viden, udviklingsviden og forskningsviden - og relatere det til de kontekstuelle rammer for den kommunale indsats, herunder arbejdet med den nye hovedlov. Fyraftensmødet er derfor det første af en række netværksmøder, hvor du får mulighed for at:

  • Dele viden og erfaringer på tværs af beskæftigelses- og socialområdet i UCLs aftagerkommuner
  • Danne relationer og evt. finde en sparringspartner om ledelsesopgaven i en anden organisation
  • Få nye perspektiver og faglig inspiration til udvikling af praksis i egen organisation
  • Reflektere i et frirum fra den daglige drift.

Arrangementet faciliteres af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som i samarbejde med ledere fra Odense Kommune vil komme med faglig inspiration til, hvordan du kan arbejde med ledelse, som drivkraft til at skabe sammenhængende borgerforløb.

Målgruppen for fyraftensmøderne

Arrangementet er for ledere og konsulenter på social- og beskæftigelsesområdet, som er nysgerrige på nye perspektiver og ønsker at komme ”et spadestik dybere” i forståelse af, hvad der skal til for at lykkes med ledelse og samarbejde på tværs om komplekse borgerforløb.

Møderne er for dig, der ønsker at indgå i et tværfagligt netværk, herunder:

  • Kommunale ledere på beskæftigelses- og socialområdet med ansvar for indsatsen til borgere med komplekse forløb
  • Konsulenter, der arbejder med at understøtte udviklings- og implementeringsprocesser på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer.
  • Forskere, undervisere og konsulenter på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Øvrige fyraftensmøder

Organisation og samarbejde 

I samarbejde med deltagere fra netværket vil UCL tilrettelægge et fyraftensmøde med fokus på implementeringen af hovedloven herunder valg af organisationsmodeller og inddragende processer i arbejdet med tilrettelæggelse af arbejdsgange og procedurer.

Beskæftigelsesrettet rehabilitering

Vi sætter spot på faglig ledelse af medarbejdere, der arbejder med jobrettet rehabilitering. Hvad stiller det af krav til medarbejderne at samarbejde med borgere og andre fagprofessionelle om komplekse borgerforløb? – og hvordan understøtter man som leder medarbejderne i at omsætte viden, kompetencer og lovgivningens intentioner i mødet med borgeren?

Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig
Tilmeld kursus