Giv dine elever funktionelle skrivestrategier

Kursus

Boost dine elevers skrivekompetencer ved at stille skarpt på skrivestrategier.

Tilmeld kursus

Undervisning i skrivestrategier er noget af det mest effektive, skolen kan beskæftige sig med for at udvikle eleverne skrivekompetence.

På denne kursusdag zoomer vi ind på, hvordan vi kan arbejde med skrivestrategier i danskundervisningen på mellemtrinnet. Vi har fokus på, hvilke strategier der er nyttige for eleverne på forskellige tidspunkter i skriveprocessen. Samtidig sætter vi spot på, hvordan vi kan stilladsere eleverne undervejs i skriveprocessen, så alle elever kan lykkes med at skrive en tekst - og ikke mindst, hvordan vi kan give feedback på elevernes skriftlige tekster, så de oplever, at de udvikler deres skrivekompetencer.


Målgruppe

Dansklærere, der underviser på mellemtrinnet, 4.-6. klasse.


Formål

Du får viden om og inspiration til at arbejde med skrivestrategier i din undervisning.


Anvendelse

Kurset er praksisnært, og du vil kunne afvende viden herfra i egen praksis efterfølgende.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

15. april 2020 - Vejle

21. april 2020 - Odense M

Forløb