God skrivedidaktik i hele skoleforløbet

Kursus

Over to kursusgange får du nyeste viden om god skrivedidaktik, masser af ideer til skriveøvelser og input til gode feedbackmetoder, som fremmer elevernes læring i skriveprocessen.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

De to kursusgange sætter fokus på, hvordan undervisere kan arbejde målrettet med elevernes skriftsproglige udvikling i hele skoleforløbet, således at flere elever på sigt får stærke fremstillingskompetencer både til afgangsprøven og til resten af livet.

Der tages udgangspunkt i dansk og international forskningsviden på feltet i kombination med fælles praksisudvikling og afprøvning af nye tiltag i de enkelte klasser.

Deltagerne får faglige oplæg, der går i dybden med elementerne i en god skrivedidaktik. Deltagerne vil desuden skulle tilpasse og udvikle små skriveforløb og feedbackmetoder i fællesskab, afprøve disse med egne elever og evaluere i fællesskab på anden mødegang. Der bliver rig mulighed for indbyrdes inspiration og videndeling.

Målgruppe

Lærere, der underviser i dansk og læsevejledere med særlig interesse for skrivedidaktik.

Formål

Det er målet, at deltagerne i løbet af de to mødegange

  • får solid viden om god skrivedidaktik med udgangspunkt i fælles mål for fremstilling
  • udvikler kompetencer til at give formative feedback på elevernes skriftlige produkter
  • udvikler en fælles forståelse af kvalitet i vurderingen af elevprodukter

Anvendelse

Kurset giver dig overblik over forskningen om god skrivedidaktik og ideer til, hvordan du omsætter det i din egen undervisningspraksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Anette Vestergaard Søberg
Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Tilmeld kursus
15. december 2020 - Odense M
17. december 2020 - Vejle
Forløb