Håndværk og design som valgfag

Kursus

Håndværk og design er et valgfag i folkeskolen fremover, idet praksisfagligheden skal styrkes. Kurset zoomer ind på håndværk og design som valgfag med tilhørende prøve og giver praktiske informationer om afviklingen af denne og ideer til indhold i faget.

Tilmeld kursus

Målgruppe
Uddannede håndværk og designlærere som skal varetage undervisningen på valgfaget samt undervisere fra erhvervsskoler, der skal samarbejde med grundskolen om faget.

Formål
At deltagerne får teoretisk og praktisk grundlag for at kunne håndtere valgfaget håndværk og design i folkeskolen.

Indhold
Indholdet i kurset vil ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv belyse, hvordan valgfaget kan tænkes planlagt med henblik på at skulle føre eleverne til prøve. Der vil blive givet eksempler på, hvordan der kan arbejdes frem mod prøven.

Kurset vil bestå af oplæg, diskussioner om håndværk, design, og om fagets didaktik, hvor fokus på kreative og eksperimenterende arbejdsprocesser, praksisfaglighed og håndværkets kvalificering er i centrum.

I forbindelse med kurset i håndværk og design vil indgå aktionslæringsforløb, hvor lærerne på deres skole gennemfører planlagte aktioner, som aftales og udarbejdes ud fra de kompetencemål, som knytter sig til faget.

Forløbene udarbejdes i forbindelse med de to første undervisningsgange på kurset. Aktionslæringsforløbet er en del af den praksisrettede kompetenceudvikling, der skal medvirke til, at lærerne gør sig nogle erfaringer med valgfaget, dets arbejdsformer og prøveformen.

På kursets sidste to undervisningsgange følges der op på aktionslæringsforløbene med henblik på videndeling og erfaringsudveksling.

Anvendelse
Kurset er praktisk anvendeligt og giver inspiration til at undervise i valgfaget håndværk og design samt at føre elever til prøve.

Ove Krog Eskildsen Underviser
Rachel Zachariassen Undervisning, konsulentarbejde og kulturprojekter
Tilmeld kursus

Forløb