Højtbegavede børn - og alle de andre

Kursus

Hvordan giver man faglige udfordringer til højtbegavede børn samtidigt med, at man tilgodeser resten af klassen? Kurset giver en indføring i højtbegavede børns kendetegn og giver konkrete værktøjer til faglig udfordring og social inklusion.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, pædagoger og PLC-vejledere.

Formål

  • Få kendskab til højtbegavede børns kendetegn og deres faglige samt sociale potentialer og udfordringer.
  • Få kendskab til faglige og sociale redskaber, der også kan bruges til brede elevgruppe.
  • Få kendskab til identifikationsredskaber.
  • Berigelse af dine overvejelser om egen praksis med elevgruppen.


Indhold

Med afsæt i bogen ’Højtbegavede børn i skolen’ gennemgås forskellige aspekter ved at være højt begavet:

  • Hvad gør højtbegavede børn til en særlig gruppe?
  • Hvad kendetegner dem?
  • Hvordan identificerer man dem i praksis?
  • Hvilke udsving kan der være i deres faglige og sociale formåen?
  • Hvordan afhjælpes disse konkret i den daglige undervisning?


Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling er forfattere til bøger om højtbegavede børn i skolen og i hjemmet. Som ejere af IQkonsulent yder de råd, vejledning og opkvalificering af arbejdet på skoler, opholdssteder og i hjemmene med højtbegavede børn.

Både Mette og Rasmus er uddannede lærere og har mangeårig erfaring med undervisning i skolen.

På kurset kan bogen ’Højtbegavede børn i skolen’ købes med særlig rabat.

Anvendelse

Kurset giver en indføring i højtbegavede børns kendetegn og gennem teori og cases opstilles der konkrete bud på, hvordan man identificerer, udfordrer og inkluderer dem.

Kursets metoder kan også bruges i det generelle arbejde med den almene elevgruppe.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

3. september 2019 - Odense M