Hvad er problemet? Problembaseret og temabaseret undervisning i dansk

Kursus

Få styr på udfordringerne ved at lave problem og temabaseret undervisning.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, der underviser på mellemtrinnet og udskolingen - kan være relevant for indskolingslærere.

Formål

Kurset har som formål at klæde dig på til at prøve at arbejde med problem og temabaseret undervisning, med fokus på danskfaget, men med afstikkere til andre fag.

Kurset giver inspiration til temadage, forløb og et indblik i de pædagogiske og didaktiske overvejelser der ligger til grund for metoden.

Indhold

Temabaseret og problembaseret undervisning er en praksis vi kender i større eller mindre grad i vores daglige arbejde. På dette kursus arbejder vi med, hvordan vi kan tilrettelægge god undervisning, gode øvebaner for faglig og social udvikling, og hvordan vi samtidig kan arbejde med trivsel og fagsproget gennem feedback. Vi tager afsæt i kompetenceområderne og ser på, hvordan en problemorienteret og temabaseret tilgang kan være en måde at lave involverende og medskabende danskundervisning på.

Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

18. november 2019 - Odense M

19. november 2019 - Vejle

Forløb