Hvordan forebygger man i indskolingen læseforståelsesvanskeligheder på mellemtrinnet?

Kursus

Hvordan kan man skabe læseundervisning i indskolingen, som gør eleverne klar til at læse og forstå mellemtrinnets tekster? Kurset giver inspiration til at arbejde med læseforståelse i indskolingen. Der gives tid til at udvikle egen praksis på kurset og afprøve aktiviteter i egen undervisning mellem anden og tredje undervisningsgang.

Tilmeld kursus

Målgruppe
Kurset henvender sig til nuværende eller kommende dansklærere i 0. - 3. kl. samt skolepædagoger som indgår i danskundervisningen.


Formål
Formålet med kurset er øget viden om læseforståelse i indskolingen samt udvikle en danskundervisning og understøttende undervisning i 0. - 3. klasse som forebygger læseforståelsesvanskeligheder


Indhold

  • viden om læseforståelse og læseforståelsesstrategier
  • viden om læseformål og tekstvalg
  • udvikling af undervisning der forebygger læseforståelsesvanskeligheder
  • metoder til udvikling af børns ordforråd


Anvendelse
Arbejde med og inspiration til at udvikle børns læseforståelse

Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb