Inkluderende undervisning af ordblinde elever, der anvender læse og skriveteknologi

Kursus

Har du eller dit team brug for viden om, hvordan I udvikler en didaktik, der kan understøtte et inkluderende læringsmiljø for den ordblinde elev via brug af læse- og skriveteknologi?

Tilmeld kursus

Målgruppe:

Grundskolelærere fra alle fag i normalområdet, læsevejledere og skolepædagoger. Det kan med fordel være teams som deltager på kurset, men er ikke en forudsætning.

Formål:

At fagprofessionelle i grundskolen kan arbejde inkluderende med ordblinde elever, via brug af læse- og skriveteknologi og andre teknologier, som video og podcast.

Indhold:

På kurset arbejdes der med hvad ordblindhed er, elevens motivation og mestringsoplevelser, den lektiologiske grundmodel, læse- og skriveteknologiske strategier og læring i praksis via aktionslæring.

Kurset vil være tilrettelagt med undervisning og et aktionslæringsforløb, hvor I skal udvikle og afprøve enkelte elementer af en inkluderende didaktik som tager udgangspunkt i jeres praksis og jeres elevers forudsætninger og brug af læse-skriveteknologi i alle fag.

Anvendelse:

At den fagprofessionelle kan tilpasse undervisningen til ordblinde elever.

Tilmeld kursus
10. september 2020 - Odense M
Forløb