Inklusionsvejlederuddannelsen

Kursus

Kurset kvalificerer til inklusionsvejleder-funktionen med henblik på, at inklusionsvejlederen skal bidrage til inklusionsfaglig udvikling i samarbejde med skolens ledelse og professionelle medarbejdere

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere og pædagoger som arbejder som - eller som tiltænkes en funktion som inklusionsvejleder. 

Formål

Undervisningen sigter mod kompetenceudvikling i relation til:

 • Kvalificering og udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • Samarbejde med teamet ift. afstemning/justeringer i den pædagogiske praksis
 • Målrettet rådgivning og vejledning til skolens professionelle med fokus på forebyggende og foregribende indsatser i skolens almindelige læringsmiljø
 • Ændringer/justeringer i læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i den almindelige undervisning
 • Sparringspartner for ledelse og pædagogisk personale og medvirker til udformning af klare og tydelige mål for den fælles inklusionsindsats, samt vedvirker til udarbejdelse af velfungerende mål og rutiner for opfølgning og evaluering.
 • Samarbejde med ledelsen og team om den værdimæssige tilgang ift. skolens inklusionsopgave
 • Samarbejde mellem ledelse og kollegaer om ændringer i skolens kultur ift. Inklusionsopgaven

Indhold

Uddannelsens faglige indhold:

 • Fællesskabsforståelser
 • Undervisnings/læringsbegreber
 • Viden om læringsmiljøets betydning for børns trivsel og læring - fremmende og hæmmende faktorer
 • Viden om børns personlige, sociale og faglige udviklingsbehov
 • Tilrettelæggelser af undervisningsdifferentiering og holddannelse
 • Anerkendelses - og ressourceorienteret tilgang til samarbejdet med kolleger
 • Vejledning af flere professioner - lærer / pædagoger, vejledning af teamet
 • Medudvikler af de professionelles relations-, klasseledelses-, didaktisk - og analyse- og refleksionskompetencer

Uddannelsens indhold ift. vejlederens funktion/position:

 • Vejlederfunktionen og positionen, samarbejde med ledelse
 • Vejlederfunktionens dilemmaer, muligheder og begrænsninger
 • Kommunikations- og dialogudvikling - cirkulær og refleksiv metodeudvikling
 • Mødefacilitering
 • Den etiske kontrakt Observations- og iagttagelsesværktøjer

Anvendelse

Kurset kvalificerer til inklusionsvejleder-funktionen med henblik på, at inklusionsvejlederen skal bidrage til inklusionsfaglig udvikling i samarbejde med skolens ledelse og professionelle medarbejdere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Undervisningsdage

Onsdag 22. januar 2020 kl. 9.00-15.00

Torsdag 23. januar 2020 kl. 9.00-15.00

Fredag 24. januar 2020 kl. 9.00-15.00 (Øve periode)

Onsdag 4.marts 2020 kl. 9.00-15.00

Torsdag 5. marts 2020 kl. 9.00-15.00

Fredag 6. marts 2020 kl. 9.00-15.00 (Øve periode)

Onsdag 22. april 2020 kl. 9.00-15.00

Torsdag 23. april 2020 kl. 9.00-15.00

Fredag 24. april 2020 kl. 9.00-15.00 (Øve periode)

Onsdag 27. maj 2020 kl. 9.00-15.00

Torsdag 28. maj 2020 kl. 9.00-15.00

Fredag 29. maj 2020 kl. 9.00-15.00

Kathrine Henriksen
Kathrine Henriksen Kursussekretær
Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Helle Littau Nielsen
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld kursus
26. august 2020 - Odense M
Forløb