Inspiration til historieundervisningen og kildearbejde

Første del af dagen sætter fokus på nyt til historieundervisningen og hvordan vi kan arbejde med kilder i historieundervisningen ud fra en problemorienteret tilgang. Desuden præsenterer Rigsarkivet deres forskellige tilbud til grundskolen og vi afprøver forskellige tiltag.


Målgruppe

Lærere, der underviser i historie i grundskolen.


Formål

At få inspiration til historieundervisningen og et indblik i, hvordan man kan arbejde med kilder.


Anvendelse

Inspiration til undervisningen

Tilmeld kursus

9. oktober 2019 - Odense M

Forløb