Inspirationskursus i idræt - med springaktiviteter og -færdigheder i centrum

Kursus

Kom og få bud på hvordan du/I tilrettelægger en undervisningstime i redskabsgymnastik, så alle elevers faglige niveau tilgodeses.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

På kurset vil du blive præsenteret for, hvordan de grundlæggende færdigheder inden for redskabsaktiviteter kan trænes uden det stiller krav til, at man selv skal være 'redskabsgymnast'.

Du vil møde redskabsopstillinger, hvor kropsspænding og forøvelser trænes, og hvor eleverne kan være selvkørende, hjælpe hinanden og træne på netop det niveau, den enkelte er. Du vil få en forståelse for de grundlæggende springs faser og opbygning heraf.

Alle opstillinger og aktiviteter vil være lige til at bruge i den daglige undervisning i en ganske almindelig gymnastiksal med tilhørende ’almindelige’ redskaber.

Du skal være fysisk aktiv på hele kurset, derfor er det en god idé, at være omklædt i idrætstøj.

Målgruppe

Lærere, der underviser i 6.-9. klasse.

Formål

At få viden om hvordan de grundlæggende færdigheder inden for redskabsaktiviteter kan trænes, uden det stiller krav om, at man selv skal være ’redskabsgymnast’.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Tilmeld kursus

Forløb