Jeg er vejleder i det pædagogiske læringscenter - men hvordan?

Kursus

Gå nysgerrigt og udforskende til din rolle som vejleder af kollegaer og bliv klogere på, hvordan du som vejleder kan understøtte skolens pædagogiske praksis

Tilmeld kursus

Du skal være indstillet på at gå undersøgende til din egen pædagogiske praksis mellem kursusgangene.

Målgruppe

Læringscentermedarbejdere i skolen der varetager eller i fremtiden skal varetage en vejlederfunktion i læringscentret. Deltag gerne med flere vejledere fra samme skole.

Formål

Kurset klæder dig på til vejlederrollen i det pædagogiske læringscenter. Du får viden om samt værktøjer til, hvordan du i praksis kan arbejde med at vejlede og på anden vis understøtte dine kollegaer og deres undervisning.

Du kommer til at arbejde udforskende og analyserende med din rolle som vejleder ind i kollegaers undervisning, samt med PLCs interne samarbejde mellem vejledere.

Indhold

Kurset løber over 3 dage af 6 timer. Indholdet tager afsæt i bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter, men med høj grad af medindflydelse fra kursusdeltagerne.

Kursusdagene vil indeholde følgende:

  • Den professionelle vejleders opgave, rolle og ansvar.
  • Vejledning af kollegaer i et kommunikativt og relationelt perspektiv.
  • Styrkelse af det interne samarbejde i PLC – fælles om opgaveløsningen.
  • Værktøjer til læringssamtaler om udvikling af undervisning – co-teaching, micro-teaching og formativ feedback.
  • Værktøjer til udvikling af skolens evalueringskultur – datainformeret pædagogisk praksis.
  • Nye handlinger på skolen - i samarbejde med kollegaer og ledelse.

Anvendelse

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser, analyse og refleksioner. Derved får du arbejdet eksemplarisk med indholdet og koblet det til egen praksis som vejleder og kollega. Du inddrager undervejs dine egne undersøgelser, praksiserfaringer og viden som afsæt for fælles refleksion og sparring med kursets andre deltagere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

26. august 2019 - Vejle