Kildearbejde og brug af læremidler i historieundervisning

Kurset indeholder oplæg, diskussion og workshop ift. kildearbejde og brug af læremidler i historieundervisning

Det er et mål at deltagerne:

  • får indsigt i og drøfter kildearbejde som en del af en funktionel tilgang til arbejdet med fortid
  • får indsigt i ?det historiske spørgsmål? og problemorienteret arbejde, som også prøvens didaktik lægger op til
  • afprøver arbejdet med en funktionel og problemorienteret tilgang til brug af kilder i historieundervisning.
  • får indblik i hvilke læremidler, der findes, og hvordan de kan inddrages i undervisningen.

Målgruppe

Historielærere i grundskolen og lærerstuderende med historie som undervisningsfag.


Formål

Kurset sætter fokus på kompetenceområdet kildearbejde. Du får indblik i det funktionelle kildearbejde og arbejdet med at styrke elevers problemorienterede undersøgelsestilgang. Du får inspiration til, hvordan læremidler kan understøtte elevernes kildearbejde, og hvordan du selv kan gå hjem og tilrettelægge historieundervisning med kilderne i fokus.


Anvendelse

Kurset giver information og viden samt inspirerer til, at deltagerne kan gå hjem og afprøve/videreudvikle på egen undervisningspraksis.

Tilmeld kursus

20. august 2019 - Odense M

Forløb