Kom godt i gang med formativ feedback og vurdering for læring

Kursus

Bliv klædt på til hvordan du kan arbejde med feedback med udgangspunkt i metoden Vurdering for Læring (VFL).

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Vurdering for læring (VFL) er en metode fra Norge, der giver mulighed for at arbejde med feedback i klasserummet - særligt undervejs i læreprocessen. VFL er en metode, der er elevinvolverende og tager afsæt i arbejdet med læringsmål og kriterier.

VFL er derfor et redskab, der kan bruges på alle klassetrin, i alle fag og på alle niveauer i arbejdet med eleverne.

På dette kursus arbejder vi med de grundlæggende elementer i metoden ligesom du vil få redskaber og skabeloner til at arbejde med fokus på formativ feedback ? lige til at tage med hjem og bruge i din daglige undervisning.

Kurset er første del af tre selvstændige kursusgange hos Center for Undervisningsmidler samt et netværksmøde.


Målgruppe

Lærer og pædagoger, der underviser i grundskolen


Formål

Få inspiration og konkrete redskaber til hvordan du kan arbejde med udvikling af feedbackkultur i din praksis.


Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

22. august 2019 - Odense M

23. august 2019 - Vejle