Kom godt i gang med opdagende skrivning i børnehaveklassen

Kursus

Få en bred viden om opdagende skrivning, samt ideer til udvikling af elevernes skrivelyst – – med udgangspunkt i et pilot- og forsøgsprojekt og kompetenceområdet sprog

Tilmeld kursus

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen. Gerne flere fra samme skole.

Formål

Formålet er at give kursisterne en bred viden om metoden opdagende skrivning. Den teoretiske baggrund og hvordan man i egen praksis både i børnehaveklassen og 1. klasse, kan komme rigtig godt i gang, så alle børn i klassen kommer i progression.

Indhold

Kan man sætte børnene til at skrive allerede i børnehaveklassen, og hvordan skal man gøre det? Vi har i mange år været af den opfattelse, at børnene først skal lære at læse, siden lære at skrive. Men meget tyder på at vi skal gøre det omvendte: lade børnene skrive sig til læsning. Det er ikke ligegyldigt hvad vi sætter dem til at skrive. Endeløse rækker af bogstaver og andre øvelser af motorisk karakter fører ikke til læsning. Børnene skal skrive om det, de har på hjerte!

Hovedtanken med opdagende skrivning er, at børnene får lov at udvikle deres skriftsprog på samme måde, som de har udviklet deres talesprog. Børnene prøver sig frem og vælger deres egne løsninger, mens de voksnes vigtigste opgave er at opmuntre og anerkende børnenes forsøg. Metoden appellere til alle børn og tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Allerede fra første skoledag får børnene lov at eksperimentere med at skrive ord og sætninger uden at skulle tænke over om det de skriver er stavet rigtigt. Det at børnene erfarer, at de kan kommunikerer om noget de har på hjerte til andre er opdagende skrivning. Børnene udvikler en stor skrivekompetence, samtidig med at de tilegner sig en korrekt retstavning. De opfatter det at skrive som noget frit og kreativt. De sætter ord på deres følelser og tanker og skriver små fine og fantasifulde historier. En af de vigtigste grunde til at arbejde med opdagende skrivning er derfor, at det er et reelt bud på differentieret undervisning.

Metoden er udviklet i børnehaveklassen på Søholmskolen i Jystrup igennem et pilot- og forsøgsprojekt samtidig med børnehaveklasseleder Kirsten Lybeckers efteruddannelse i dansk med speciale i indskolingen. Senere i bogform og film.

Opdagende skrivning er den første vej for barnet ind i skriftsprogets verden. Arbejdet med at sætte lyd og bogstaver sammen baner vejen for læsning.

Anvendelse

Kurset tager udgangspunkt i flere års erfaring både via et pilot- og forsøgsprojekt med at lade børnene skrive sig ind i læsningen. Der fortælles kort om teorierne bag den opdagende skrivning. Der vises eksempler på børnenes skriveudvikling ved hjælp at tegneserier, videoklip og billeder af hvordan børnene arbejder i processen.

Ydermere vises eksempler på hvordan man kan ”holde gryden i kog” og stadig udvikle børnenes skrivelyst i 1. klasse ved at lave små læsebøger, arbejde med hemmelige lektier og mindre tegneserier. Kursisterne vil få rigtig mange gode ideer til at komme godt i gang i egen praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

24. september 2019 - Vejle

25. september 2019 - Odense M

Forløb