Kom i dybden med formativ feedback og vurdering for læring

Kursus

Bliv klædt på til hvordan du kan arbejde i dybden med formativ feedback, motivation og læringsstrategier med udgangspunkt i metoden Vurdering for Læring (VFL)

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser i grundskolen

Formål

Få inspiration og konkrete redskaber til hvordan du kan arbejde med udvikling af feedbackkultur med fokus på motivation og læringsstrategier i egen praksis.

Indhold

Vurdering for læring (VFL) er en metode fra Norge, der giver mulighed for at arbejde med feedback i klasserummet - særligt undervejs i læreprocessen. VFL er en metode, der er elevinvolverende og tager afsæt i arbejdet med læringsmål og succeskriterier.

VFL er derfor et redskab, der kan bruges på alle klassetrin, i alle fag og på alle niveauer i arbejdet med eleverne.

På dette kursus arbejder vi mere i dybden med nogle af elementerne fra VFL metoden sammen med motivation og generelle læringsstrategier. Du vil få redskaber og skabeloner - lige til at tage med hjem og bruge i egen undervisning.

Kurset er del to af tre selvstændige kursusgange hos Center for Undervisningsmidler samt et netværksmøde.

Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

19. september 2019 - Odense M

Forløb