Kom videre med formativ feedback og vurdering for læring

Kursus

Bliv klædt på til hvordan arbejdet med feedback og Vurdering for Læring (VFL) kan bruges som løftestang for udvikling af pædagogiske læringsfællesskaber.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Vurdering for læring (VFL) er en metode fra Norge, der giver mulighed for at arbejde med feedback i klasserummet - særligt undervejs i læreprocessen. VFL er en metode, der er elevinvolverende og tager afsæt i arbejdet med læringsmål og kriterier.

VFL er derfor et redskab, der kan bruges på alle klassetrin, i alle fag og på alle niveauer i arbejdet med eleverne.

På dette kursus arbejder vi med de grundlæggende elementer i metoden ligesom du vil få redskaber og skabeloner til at arbejde med fokus på formativ feedback ? lige til at tage med hjem og bruge i din daglige undervisning.

Kurset er sidste del af tre selvstændige kursusgange hos Center for Undervisningsmidler samt et netværksmøde.


Målgruppe

Lærer og pædagoger, der underviser i grundskolen


Formål

Få inspiration til hvordan du kan koble arbejdet med feedback og Vurdering for læring med udvikling af det pædagogiske læringsfællesskab.


Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Tilmeld kursus
12. december 2019 - Odense M
Forløb