Kompetenceorienteret og undersøgende matematikundervisning.

Kursus

Få inspiration til, hvordan du med små greb, kan vinkle din matematikundervisning, så den får et kompetenceorienteret og undersøgende fokus

Tilmeld kursus

Målgruppe

Matematiklærere.

Formål

  • At give viden om de matematiske kompetencer i undervisningspraksis.
  • At give viden om de fire elevpositioner fra it- og meder i læseplanen.
  • At give konkrete redskaber til egen undervisningspraksis.
  • At give inspiration til egen undervisningspraksis.

Indhold

På dette kursus vil vi se nærmere på, hvad det indebærer, at have fokus på udviklingen af matematiske kompetencer hos eleverne. Det at kunne arbejde undersøgende har for alvor slået igennem i afgangsprøverne, og det kræver, at eleverne gennem hele skoleforløbet har lært at arbejde undersøgende og eksperimenterende.

På kurset vil vi se på de fire elevpositioner fra læseplanen, og vi vil gå i dybden med, hvordan man kan arbejde med at eleverne bliver kritiske undersøgere, analyserende modtagere, kreative producenter og ansvarlige deltagere i undervisningen både med og uden it.

Anvendelse

Kurset er praktisk anvendeligt og til inspiration.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

2. oktober 2019 - Vejle

3. oktober 2019 - Odense M

Forløb