Konference om Vurdering for læring og fagrettet formativ feedback

Kursus

Velkommen til en konference hvor vi sætter dialogisk undervisning og formativ feedback i fokus. Konferencen har et praksisnært og konkret fokus på undervisning med afsæt i fagenes egenart og muligheder

Tilmeld kursus

Målgruppe

Undervisere, ledere og konsulenter med særlig interesse i dialogisk undervisning og formativ feedback

Indhold

Vi skal mødes om, hvordan vi får den gode time tilrettelagt, hvordan dialogisk undervisning og den formative feedback
kan løfte fagene, og hvordan vi derved kan skabe rammer for kreativitet, trivsel og dannelse.
Det didaktiske blik retter sig mod, hvordan vi kan skabe gode øvebaner for elevernes muligheder for at folde fagene ud.
Vi undersøger sammen, hvordan dialogisk undervisning og formativ feedback kan skabe gode betingelser for læring, relationer, kreativitet og trivsel.

Program:

08:30 - 09:00 Morgenkaffe og ankomst

09:00 - 09:30 Velkomst og kort indflyvning ved CFU

09:30 - 09:45 Introduktion til dialogisk pædagogik og Olga Dysthe ved Per Fibæk Laursen

09:45 - 11:20 Oplæg ved Olga Dysthe, inkl. pause.

11:20 - 12:00 Opsamling ved Preben Kierkegaard

12:00 - 12:45 Frokostpause

12:45 - 13:45 2 runder med workshops

13:45 - 14:45 Shareshops med praktisk inspiration til VFL og feedback.

14:45 - 15:15 Oplæg fra norsk skolepraksis ved lærere fra Bjørnsletta Skola

15:15 - 15:55 Oplæg ved Marianne Mette Stenberg, norsk skoleleder.

15:55 - 16:00 Afslutning

Vi byder på:

  • Per Fibæk Laursen, forsker og forfatter til en række bøger, herunder bogen ‘Dialog’. Per har et imponerende CV, når det kommer til forsvar for didaktikken og pædagogikken, og han præsenterer os for, hvordan der arbejdes med dialogisk undervisning og pædagogik samt introducerer Olga Dysthe.
  • Olga Dysthe, Professor emeritus, Bergen Universitet har en stor og dyb viden om dialogisk undervisning, og i dette oplæg introducerer hun os for dialogisk pædagogik. Hun giver et bud på, hvor formativ feedback og vurdering for læring placerer sig i det dialogiske landskab, og hvordan vi kan understøtte dialogen i skolen. Hun giver endvidere konkrete eksempler på, hvordan dialogisk pædagogik kan komme i spil i klasserummet, og hvordan dialog kan fremme trivsel og kreativitet.
  • Preben Olund Kirkegaard, Docent, UCN Forskning og Udvikling, er en kapacitet indenfor området formativ feedback(kommunikation), praksis klogskab og viden om didaktik. Han samler op på Olga Dysthes pointer og sætter det i relation til dansk skole, skolepraksis og tænkning.
  • Workshops og shareshops med en lang række danske skoler, der fortæller hvordan de arbejder med formativ feedback og VFL.
  • Fagrettede workshops med fagkonsulenter og ressourcepersoner, f.eks.
  • Nora Linden, Stilladsering af læreprocesser og dialog i klasserummet.
  • Norske skolefolk fortæller ‘Hvordan gør vi - og sådan kommer du i gang på din skole?’ Konkrete erfaringer fra 10 års arbejde med Vurdering for læring. Lærere og ledere fra Oslo skoler giver konkrete værktøjer og erfaringer videre.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til endnu en konference, hvor vi er fælles om at se på dialogisk undervisning og formativ feedback, samt de muligheder der er for at kvalificere undervisning i og på tværs af fag, og elevernes virkelyst i dette.

For yderligere information om det faglige indhold kontakt venligst:
Celine Ferot, pædagogisk konsulent på crlf@ucl.dk, tlf 24 94 04 73
Gitte Stamp, pædagogisk konsulent på gist2@ucl.dk, tlf 92 43 04 79

NB: Har du deltaget på på VLF 1-2-3 i efteråret 2019, er prisen 1100 kr. for konferencen.

 

Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

31. oktober 2019 - Odense M

Forløb