Kontekstbaseret staveundervisning

Kursus

Hvis du også har opdaget, at transfer mellem grammatik-kopiark og elevernes egne tekster i lille, så er det her kurset for dig.

Tilmeld kursus

Styrk din undervisning

Fagligt indhold

På kurset får du kendskab til:

  • en anderledes tilgang til staveundervisning, der integrerer stavning i den daglige danskundervisning.
  • hvordan elever tilegner sig stavekompetencer.
  • forskning i, hvordan elever lærer at stave.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

Formål

Få viden og inspiration til at integrere din staveundervisning i danskfaget, så staveundervisningen bliver en del af læse- og skriveundervisningen og ikke et isoleret element i form af eksempelvis ugentlige diktater og grammatikøvelser.

Anvendelse

Dagen består af teoretisk og didaktisk oplæg. Der bliver også mulighed for at arbejde med kontekstbaserede opgaver, så du er klædt på til at bruge tilgangen i din egen undervisning.

Efter kurset får du en måneds adgang til Dafolos digitale udgave af "Styr på stavning - Kontekstorienteret staveundervisning for 5.-9. klasse" og mulighed for at anvende tilgangen med din klasse.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
9. marts 2020 - Odense M
Forløb