Kortfilm i engelskundervisningen

Sproglærere er glade for at anvende film i deres undervisning. Det er der flere grunde til:

  • sprogindlæringen kan styrkes af filmmediet
  • kombinationen af lyd, tale og billeder tilgodeser både de auditivt og visuelt orienterede elever
  • film kan være vinduet til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • billederne understøtter sproget
  • og mange andre gode grunde

På dette kursus vil vi have fokus på:


  • præsentation af kortfilm
  • forskellige tilgange til film
  • videndele og idéudveksle om kortfilm
  • forberede et forløb, der inddrager en kortfilm


Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.