Kvalitet i det nære sundhedsvæsen

Konference

UCL samarbejder med kommunerne om at udvikle kvalitet i det borgernære sundhedsvæsen.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er fokus for to workshop for chefer, ledere, udviklere og nøglepersoner i kommunerne.

  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Ny lov om magtanvendelse - Fra intention til praksis
  • Tilsyn fra patientsikkerhedsstyrelsen
  • Fra pulje til praksis

Deltagelse er gratis 

Tilmeld kursus

De to workshops tager fat i aktuelle opgaver og ansvar i det borgernære sundhedsvæsen. Tema og drøftelser bevæger sig hele vejen fra faglighed og kompetenceudvikling til implementering, ledelse og organisering. Indhold og form er udviklet i et samarbejde mellem Efter- og Videreuddannelse for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning og Efter- og videreuddannelse for Organisation og Ledelse, UCL.

Workshop formen giver mulighed for aktivt udbytte, både ved samspillet mellem kommuner og videns- og uddannelses institutionen UCL, ved facilitering af workshop og ved mulighed for drøftelser kommunerne imellem.

Målet er at kommunerne og UCL samarbejder om at understøtte medarbejdere og arbejdspladser i udvikling og forandring. Faglighed i og koordinering af borgerforløb styrkes. Borgerperspektiv og –borgerinvolvering integreres i mødet med borgeren og i faglig og tværfaglig organisering. Og der ses og følges op på mærkbare og/eller målbare resultater for borgene.  

Workshop forår 2020 – alle fra 12.00 – 16.00

Kim  Koldby
Kim Koldby Chefkonsulent
Irmgard Birkegaard
Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent
Tilmeld kursus

30. april - Tilsyn fra patientsikkerhedsstyrelsen

28. maj - Fra pulje til praksis