Lær eleverne at knække koden og styrk sprogforståelsen!

Kursus

KOM OG FÅ FØRSTEHJÆLP til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning, der rummer en balanceret vægtning af afkodnings- og indholdsorienterede elementer i DANSK

Tilmeld kursus

Målgruppe

Dansklærere, der underviser i indskolingen.

Formål

Forskning viser, at seks elementer har indflydelse på om læseundervisning har effekt! Kursusdagen har til formål at tage afsæt i disse elementer og diskutere og eksemplificere, hvordan dansklæreren i praksis kan skabe en effektfuld undervisning – via en synlig struktur og strategiundervisning i såvel bogstavkendskab og ordafkodning som sprogforståelse og genreforståelse – hvor undervisningsdifferentiering er et vigtigt element!

Indhold

Kurset vil tage udgangspunkt i, hvordan du kan organisere den danskfaglige undervisning i dagligdagen. Der sættes fokus på arbejdet med bogstavkendskab og ordafkodning, sprogforståelse og genreforståelse når du - som dansklærer -

  • vil styrke den enkelte elev i sin læse-skriveudvikling!
  • vil gennemføre strategiundervisning i både sprogforståelse og ordafkodning!
  • vil lade eleven evaluere sin læring i det daglige arbejde!
  • vil lade eleven afprøve og gentage strategier i samarbejde med andre elever!
  • vil gennemføre undervisning i genreforståelse!
  • vil gennemføre litteratursamtaler - der kan give den enkelte elev stof til eftertanke og medvirke til dannelse som menneske!
  • vil samarbejde med forældrene om den enkelte elevs læse-skriveudvikling!

Kurset tager afsæt i filosofien bag Læsefidusen, der handler om, at den enkelte elevs skriftsprogsudvikling er et fælles ansvar mellem skole og hjem!

Læsefidus-filosofien bygger på praksisviden, der er forankret i opdateret forskningsbaseret viden - fx formidlet af den danske læseforsker Carsten Elbro. Læsefidus-filosofien understøttes også af et dansk forskningsprojekt “READ - sammen om læsning”, der i 2016 sætter fokus på betydning af forældreinvolvering!

Anvendelse

KOM OG FÅ FØRSTEHJÆLP til DANSK i INDSKOLINGEN via:

formidling af forskningsbaseret viden - som kan styrke dig i din strategiundervisning i dansk skriftsprog,
præsentation af erfaringsbaseret praksisviden - som kan styrke dig i din organisering af danskfaget,
konkrete materialer - som kan styrke dig i din undervisningsdifferentiering – fx spillekort til variation og gentagelse af sprog og MIT KONTAKTKORT til kontakt med hjemmet om elevens læse-skriveudvikling.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Tilmeld kursus

27. november 2019 - Vejle

28. november 2019 - Odense M

Forløb