Læringscentrets dag 2019

Kursus

I samarbejde med vores læringscenternetværk indbyder vi dig og din skoleder til Læringscentrets dag 2019.

Tilmeld kursus

Program for Læringscentrets dag

Digital kapacitet og skabende elever

8.30 - 9.00 Der er kaffe og brød til dem, der har lyst

9.00 - 9.15 Velkommen, morgensang og dagens fokus og program

9.15 - 10.00 Kig nærmere på CFUs procesværktøj til belysning af skolers digitale kapacitet

CFU i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har sammen med institutioner og kommuner i Europa udviklet et nyt kortlægningsværktøj, som kan bruges, når dagtilbud, skoler og kommuner vil styrke digitalisering gennem proces med deltagelse af ledelse og pædagoger. Vi kigger nærmere på det konkrete værktøjs muligheder v/Signe S. Rye, CFU-leder UCL

10.00-10.15 Pause - evt. med mulighed for kort besøg i forlagenes stande

10.15- 11.30 Playful Learning

Hvordan kan PLC gradvist være med til at understøtte en læringskultur, hvor vi til stadighed bliver bedre til at anvend en legende tilgang til børns udvikling og læring? De danske professionshøjskoler og LEGO fonden er i gang med et 5 årigt udviklingsprogram for at understøtte Playful Learning som en central indgang til læring. Bliv introduceret til visionen og mulighederne v/Jesper Zimmer Wrang, underviser og projektleder læreruddannelsen UCL

11.30 - 12.30 Frokost incl. mulighed for at besøge forlagene stande

12.30-13.15 Få hoved og hale på det hele med entreprenørskab

Der er mange ord i luften og mange nye og spændende muligheder i den pædagogiske verden, men hvordan skal man som lærer kunne nå det hele? Få et bud på hvordan værdiskabende projekter og entreprenørskab kan samle mange af trådene, uden at vi mister jordforbindelsen v/Peter Rasmussen, Fonden for Entreprenørskab

13.15-13.30 Pause

13.30- 14.30 Digitalt design, teknologiforståelse og ultra:bit 2.0

DR har lanceret ultra:bit i partnerskab med Center for Undervisningsmidler, støttet af Industriens Fond. August 2019 udgav DR Skole en hel pakke med nyt ultra:bit-materiale, og PLC har en unik mulighed for gennem dette projekt at videreformidle IT-didaktik og aktiviteter både med og om teknologi. Vi er som CFU meget optaget af at sikre en kritisk bevidsthed både i forhold til eleverne som brugere og til lærerne som didaktikere og glæder os til at præsentere mulighederne v/Ulrich Pedersen Dahl, konsulent CFU UCL

14.30-15.15 Mød forfatterne bag Undervisningsmiddelprisen 2018: "Zak i skole"

Alle børn bør have en god skolestart, og for alle børn er det en livsomvæltning, som kræver noget helt særligt af både dem og os. De møder nye rammer, nye mennesker og nye krav. "Zak i skole" bygger bro til denne nye verden, og som noget helt nyt bruger materialet forældrene som en styrke i denne proces, men har skolen, som den professionelle, ved roret. Forfatterne vil præsentere os for læremidlet og for nogle af de mange gode oplevelser, der knytter sig til læremidlet og processen med at skabe det 
v/Marie Rønn og Kirsten Christensen-Dalsgaard (Marie er kendt fra "Jeppe og Marie", som har skabt serien "Lille Nørd")

15.15-15.30 Opsamling, refleksion - hvad tager vi med hjem fra i dag


Målgruppe

Medarbejderne omkring skolens pædagogiske læringscenter, hvilket vil sige skoleledelsen, skolebibliotekarer, It-vejledere og evt. andre faglige vejledere.

Anvendelse

Dagen vil bestå af praksisnære inspirationsoplæg.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær

Download

Programmet for dagen
Tilmeld kursus

7. november 2019 - Odense M

Forløb