Læringsdag om den styrkede pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, Nyborg Kommune

Kursus

Denne læringsdag vil sætte fokus på den styrkede pædagogiske læreplan og de understøttende strukturer, der skal sikrer, at den nye viden og de nye kompetencer, de pædagogiske ledere og personalet opbygger i forbindelse med kompetenceudviklingen, forankres og videreudvikles

Tilmeld kursus

Læs beskrivelsen

Tilmeld kursus

20. juni 2019 - Nyborg

20. juni 2019 - Nyborg