Læs med en blyant ? i alle fag

På dette kursus har vi fokus på fagets sprog og skal også dykke ned i de faktorer, der har indflydelse på udbyttet af faglig læsning; herunder læsekompetence, læseteknikker, læseforståelsesstrategier, genrekendskab, multimodal læsning, bevidsthed om læseformål og skrivning. Sidstnævnte udvides med inspiration til notatteknik og skriveværksteder inden for udvalgte genrer, der er velegnede ift. fagtekster.

I løbet af dagen orienterer vi os i fagbøger for at blive mere bevidste om fagbogens opbygning f.eks. forside, bagside, indholdsfortegnelse, kolofon, overskrifter, faktabokse, ordforklaringer, stikordsregister og illustrationer. Du er velkommen til at medbringe de fagbøger, som du anvender i undervisningen.


Målgruppe

Lærere, der underviser på 2. og 3. klassetrin.


Formål

Faglig læsning og skrivning er en sag for både dansklærere og faglærere. Faglig læsning adskiller sig nemlig fra læsning af fiktion, i det eleverne gennem faglig læsning skal opnå ny viden inden for faget. Ved både at arbejde med læsning og skrivning forbedrer eleverne sig inden for begge områder dvs. at læsning og skrivning påvirker hinanden positivt i en spiralisk proces.

Du bliver klædt på til at varetage undervisningen med fokus på faglig læsning og skrivning.


Anvendelse

Udover praksisnær viden om faglig læsning og skrivning, får du også ideer, metoder og teknikker til at udvikle egen praksis dvs. redskaber, som du kan tage med hjem og anvende direkte i undervisningen.

Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb