Læsningens dag

Konference

AFLYST!

Dato: Onsdag den 29. april 2020

Tidspunkt: 9.00-16.00

Lokale: H 104 B (Auditorium i Nord)

Pris: 1400 kr.

Tilmeld kursus

Elever i skrivevanskeligheder

Onsdag den 29. april inviterer UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole til en spændende temadag med fokus på elever i vanskeligheder med skrivning. Her belyses, hvad du som underviser skal være opmærksom på i en inkluderende skriveundervisning, så alle elever i vanskeligheder med skrivningen oplever at have optimale muligheder for aktiv deltagelse i skolens liv og læring.

Alle elever bør forlade den danske folkeskole med funktionelle skrivefærdigheder, der gør dem i stand til at formidle tanker, idéer og viden skriftligt. Men det er ikke altid tilfældet. Flere elever oplever i løbet af deres skoletid et misforhold mellem deres funktionelle færdigheder og de forventede krav. Elever i skriftsproglige vanskeligheder skal mødes, støttes og anerkendes i deres skriveprocesser og dermed deres læringsprocesser. Det argumenterer dagens oplægsholdere for ud fra et inkluderende perspektiv.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til dig, der er læsekonsulent, læsevejleder, dansklærer eller lærerstuderende med dansk som undervisningsfag samt andre fagpersoner, der professionelt beskæftiger sig med børn og skriveundervisning.

Program for dagen

9.00 – 9.30: Registrering og kaffe med brød

9.30 – 9.40: Velkomst og praktiske beskeder v/ Kirsten Kamstrup, Videreuddannelsen, Pædagogik & Læring ved UCL

9.40 – 10.00: Intentionerne bag Læsningens dag og dagens program v/ Thomas Roed Heiden, Læreruddannelsen ved UCL i Odense

10.00 – 11.30: Ældre elevers skrivekompetencer og udfordringer v/ Anette Elisabeth Krenzen, lektor, læreruddannelsen ved UCSyd

Hvor læsningen har fået stor bevågenhed i mange år, er det som om skrivningen først nu for alvor får et berettiget fokus. Alligevel ved vi, at skrivning er en kognitiv og sproglig proces, der er i tæt forbindelse med afkodning og læseforståelse.

Når ældre elever i udskolingen har vanskeligheder med at skrive tekster, siger man populært, at det kan man konstatere, når de ikke når de gældende mål for skriftlig fremstilling, både i dansk og i andre fag. Vi får flere af disse elever og i disse år diskuterer vi bl.a. skærmens indvirkning. Men hvad er egentlig en vanskelighed, når man går i 7.-9. klasse? Hvilke sproglige og kognitive områder skal have opmærksomhed og hvordan?

Oplægget vil give dig indblik i de funktionelle sprogredskaber til at stimulere og forøge elevernes skriftsproglige produktion i overbygningen. Der vises eksempler fra elevtekster, og du får mulighed for selv at prøve en case af med redskaberne i en dialogisk form

11.30 – 12.30: Frokost

12.30 – 14.00: Skrivning i et literacy perspektiv - i en inkluderende sammenhæng v/ Jørgen Frost, professor emeritus ISP på Universitetet i Oslo

I oplægget drøfter vi først begrebet ’intensiv undervisning’ og de forskellige opfattelser, der kan ligge i begrebet. Hertil gives eksempler på, hvordan intensiv undervisning kan gennemføres i klassen og/eller ved specialundervisning.

Dernæst drøfter vi begrebet ’skrivevanskeligheder’. Fokus er her på at præcisere begrebet for både at kunne afgrænse og mediere med henblik på henholdsvis at målrette undervisningen og vurdere effekt.

Undervejs i oplægges får du præsenteret forskning, der kan ligge til grund for, hvordan skrivevanskeligheder kan forstås, behandles og vurderes. Når det gælder tiltag, der skal hjælpe med skrivevanskeligheder, bliver der lagt vægt på, at se skrivning som en integreret del af skriftsproglig udvikling, hvor læsning, ordforråd, stavning og formulering ses i en gensidigt støttende sammenhæng. Du får vist eksempler på skrivning som en del af en tematisk sammenhæng.

14.00-14.30: Pause med kaffe og kage

14.30-16.00: Læse-skriveiagttagelse af de yngste elever v/ pædagogisk konsulent Lis Pøhler

Hvis eleverne fra skolestart mødes med inspirerende og funktionelle læse- og skriveopgaver, kan deres læse- og skriveudvikling iagttages i den daglige undervisning. Elever med eventuelle risici for udvikling af læse- og skrivevanskeligheder kan derved spottes tidligt, hvis bare læreren er opmærksom at aflæse tegn på vanskeligheder.


I oplægget får du ideer til læse- og skriveaktiviteter i de yngste klasser med særligt henblik på at fange disse tegn på vanskeligheder. Der veksles mellem oplæg, diskussion og analyse af elevtekster i mindre grupper. Du er meget velkommen til at medbringe tekster fra egne elever.

16.00: Afrunding af dagen - Tak for i dag og på gensyn

Tilmeldingsfrist: 1. april

Kirsten Kamstrup
Kirsten Kamstrup Konsulent i Pædagogik og Læring
Tilmeld kursus
29. april 2020