Læring gennem kroppen; æstetiske læreprocesser og læringsrum i litteraturundervisningen

Kursus

Du bliver introduceret til æstetiske værktøjer og måder til at skabe stemte læringsrum. Sanselighed og hvordan æstetiske læreprocesser og rum kan vække nysgerrighed og ramme en bred elevgruppe i litteraturarbejdet vil være i fokus.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Kortere introduktion til æstetiske læreprocesser og teorien bag, arbejde med de 3 faser - empirisk, æstetisk og diskursiv læring - i forhold til litterære tekster.

Vi arbejder med forskellige tekster, som deles til slut, så alle kommer hjem med flere konkrete undervisningsforløb og dermed hurtigt kan gå i gang tilbage i klassen og få kurset ind under huden.

Målgruppe

Dansklærere i slut mellemtrin og udskolingen.

Formål

At lære, hvordan der kan arbejdes med æstetiske læreprocesser, stemte rum og læring med kroppen forrest, og hvad dette ifølge forskning kan betyde for læring for rigtig mange børn - både de som fanges af mere ordinær litteraturundervisning, men særligt de elever, som har svært ved at få greb om litteraturen.

Anvendelse

Æstetiske læreprocesser kan ikke måles på samme måde som diverse tests, men det gør dem ikke mindre vigtige. Folkeskolen skal ifølge formålsparagraffen udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Æstetisk læring handler om at afkode indtryk og fortolke dem til æstetisk udtryk og derigennem få endnu et værktøj til at forstå sig selv og verden. Hvordan musik, lys, stemte rum, billeder, hårde og bløde materialer, fortolkning gennem egenproduktion i forskellige analoge og digitale medier kan motivere en bred vifte af elever til at glæde sig til litteraturundervisning.

Kurset er derfor praktisk anvendeligt, da kursisterne selv skal arbejde med æstetiske læreprocesser med afsæt litterære tekster.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Tilmeld kursus

Forløb