Legebaseret pædagogik

Kursus

Kompetenceudviklingsforløb med fokus på legen og den legende tilgang som grundlæggende i alle aspekter af hverdagslivet og den pædagogiske praksis.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Formål
Dette kursusforløb har fokus på at styrke det pædagogiske personales legekompetencer, legerepertoire og faglige refleksioner i forhold til legefællesskaber og -miljøer. Kurset er en "åben uddannelse". 

Indhold
Der vil være et overordnet fokus på pædagogisk legefaglighed og design af lege- og læringsmiljøer. Der
lægges vægt på en undersøgende og legende tilgang som grundlæggende i alle aspekter af hverdagslivet og den pædagogiske praksis med fokus på både rutiner, vokseninitierede aktiviteter og børnekulturen.

Derudover vil der være fokus på:

  • Børnenes perspektiver, spor og initiativer
  • At skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i legefællesskaber
  • At styrke personalets bevidsthed om og valg af deltagelsesform, rolle og position i legefællesskaber
  • At udforske, udfordre og udvikle institutionslogikker, indretning og organisering
    Inddragelse af forældrenes perspektiver
    Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem temamøder, vejledning i praksis og gruppevejledning. Imellem temamøderne arbejder børnehusene med miniprojekter, og der
    arbejdes systematisk med pædagogisk dokumentation f.eks. i form af video, praksisfortællinger, børneinterviews og fotos.

På temamøderne vil der være teoretiske oplæg, øvelser, leg og refleksion. Derudover inddrages der løbende teori og litteratur i vejledningen.
Der tages bl.a. udgangspunkt i anerkendende tilgang/ICDP v/Anni Linder, legestemninger v/Helle Marie Skovbjerg, Neuroaffektiv udviklingspsykologi v/Stern, Susan Hart.

Derudover lægger kursets indhold sig i høj grad op ad modulet "Leg, kreativitet og læring", og skal ydermere ses som et supplement til "Læringsdagene for faglige fyrtårne". 

Kompetencefonden giver på dette kursus midler til ekstra indsatser på kompetenceudviklende kurser som er et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, der findes i forvejene. 

Tilmeld kursus

1. oktober 2019 - Gislev

1. oktober 2019 - Gislev

1. oktober 2019 - Gislev

1. oktober 2019 - Gislev

Forløb