Legende læringsrum

Kursus

Introduktion til grundlæggende legbaserede dramametoder og teknikker, som kan rammesætte, guide og igangsætte en legebaseret fagfaglig undervisning.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger i 0.-3. klasse.

Formål

Dette kursus sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger en undervisning, hvor eleverne gennem legende dramabaserede metoder er medskabende i læringsrummet. Eleverne tilegner sig dermed fagligt indhold, samtidig med at de udvikler deres sociale, emotionelle, kognitive og kropslige kompetencer.

  • Indsigt i og viden om effekter af leg – og dramabaserede læringsforløb
  • Kendskab til grundlæggende metoder, der kan rammesætte undervisningen og hjælpe læreren og pædagogen med at guide og deltage i elevernes læreprocesser
  • Inspiration til at udvikle egne forløb, såvel korte som længerevarende

Indhold

Elever i indskolingen kan på mange måder profitere af en legende og eksperimenterende tilgang til fagligt arbejde. Lærere og pædagoger, som behersker grundlæggende legbaserede dramametoder og teknikker udviklet til skolebrug, kan på en gang arbejde med elevens alsidige udvikling, klassefællesskabet og et eller flere faglige temaer. Studier af praksis viser at elever, som lærer på denne måde, husker det lærte bedre, udvikler tillid til egne evner og lærer at fordybe sig alene og sammen med andre. Samtidig har undervisningsformen et særligt inklusionspotentiale, idet elever på kanten eller udenfor det frie legefællesskab får en mulighed for at være en del af et trygt legende fællesskab og lære legens koder at kende. Dermed får de nye og styrkede muligheder for deltagelse i de frie fællesskaber udenfor klasserummet.

For elever er det en lystfyldt, kropslig og kognitivt udfordrende måde at lære på. For lærere og pædagoger i indskolingen er det en interessant måde at skabe faglige læringsrum med mulighed for differentieret deltagelse.

  • Et nyt tema temaer kan præsenteres på en måde, så elevernes nysgerrighed vækkes og de får lyst til at lære mere
  • Elevernes egne forståelser og erfaringer kan på naturlig vis inddrages i arbejdet
  • Undervisningsformen appellerer til, at eleverne lærer at tage ansvar for egne læreprocesser

Anvendelse

Kurset vil være praksisnært. Undervisningen vil bestå af oplæg, øvelser, refleksioner og videndeling, hvor deltagerne inddrager erfaringer fra deres egen undervisning. Mellem kursusdagene er der mulighed at afprøve mindre forløb, som deltagerne har udviklet på første kursusdag.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Kathrine Henriksen
Kathrine Henriksen Kursussekretær
Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus

3. september 2019 - Odense M