LR-konference 2019

Program

09.30 Ankomst og kaffe/the.

10.00 Velkomst v/Bjørn Ilsøe, formand for CFU-foreningen.

10.15 Hvad er teknologiforståelse? Hvilken rolle har CFU heri?
Oplæg og proces ved professor Jeppe Bundsgaard, AU og Ph.d. Stine Ejsing Duun, AAU.

12.00 Frokost.

12.45-15.30 Afprøvning af forløbene jf. Tekforsøget.dk.

Målet med workshoppene er, at afprøve et teknologiforståelsesforløb fra Tekforsøget.dk.

Med udgangspunkt i det afprøvede forløb drøftes hvilke muligheder, der ligger for CFU i forhold til kurser, projekter, rekvirerede forløb, mitCfu, indkøb mv.

Derudover om der er perspektiver for CFU-Danmark eller i de lokale CFU-er.

Workshops:

Du bedes vælge én workshop. Prioriter de ni workshops med tallene 1-9, hvor 1 betyder, at denne workshop har din højeste prioritet.

15.30 Afslutning v/Bjørn Ilsøe, formand for CFU-foreningen.

16.00 Afrejse og sandwich to go.

Pris

Vejledende pris: 900,- kr.

Formål

Læringsressourcekonferencen (LR) for alle pædagogiske konsulenter i CFU-Danmark handler denne gang om teknologiforståelse.

I samfundet og på skolerne omtales teknologiforståelse jævnligt både som et konkret fag og mere abstrakt begreb.

Vi vil på denne konference sætte fokus på begge dele. På konferencen vil vi både drøfte teknologiforståelse og have hands-on på forløbene fra forsøgsprojektet, hvor teknologiforståelse afprøves som selvstændigt fag og i fagene.


Målgruppe

Pædagogiske konsulenter og ledere der har målrettede opgaver i forhold til programmets indhold.

Tilmeld kursus

27. august 2019 - Odense M

Forløb