Maddannelse, måltider og sundhed i pædagogik og didaktik Trin 2

Kursus

Et 3-dages kursus, hvor du opnår praksisnær viden om og færdigheder i at anvende og implementere maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med realiseringen af styrkede pædagogiske læreplan, herunder fokus på samarbejde med kolleger, forældre og lokalmiljø samt udarbejdelse af pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Indholdet på de tre kursusdage er:

Kursusdag 1

Maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan Her får du viden og færdigheder til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af større og mindre tiltag og forløb i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Kursusdag 2

Maddannelse, måltider og sundhed i samarbejde med madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljøer Her er der fokus på forløbstilrettelæggelsen i samarbejde med kolleger, børn, forældre og det omgivende samfund (fx lokale foreninger, fødevarevirksomheder og skolehaver) og fokus på at udvikle maddannelse, måltider og sundhed i overgangen mellem dagtilbud og skole

Kursusdag 3

Handleplaner og visioner for maddannelse, måltider og sundhed i dagtilbud Her får du viden og færdigheder til at arbejde med den professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud, der ønsker at medvirke til, at maddannelse, måltider og sundhed spiller en central rolle i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Det forventes, at du har viden om den styrkede pædagogiske læreplan og forudsætninger svarende til deltagelse i Trin 1 (basiskursus) om maddannelse, måltider og sundhed i din institution

Anvendelse

Kurset er trin 2 i en kursusrække, hvor trin 1 (basiskursus) omhandler maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Det efterfølgende trin 3 vil være netværksskabelse og forankring.
For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation, tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før hver enkelt af de tre kursusdage, 30 % foregår på selve kursusdagene og 50 % foregår efter hver kursusdag, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med andre.

Dag 1: Før kursusdagen undersøger du, hvordan det forholder sig med på maddannelse, måltider og sundhed i din institution med blik for det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til, hvordan du kan tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af tiltag i relation til den styrkede pædagogiske læreplan med inddragelse af undersøgelse af egen praksis.
Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i din institution.

Dag 2: Før kursusdagen undersøger du, hvor, hvorfor og hvordan arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed lykkes i relation til institutionens madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljø.
På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til forskellige aktiviteter og opgaver i forhold til at planlægge og afprøve disse i din institution.
Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i egen institution.

Dag 3: Før kursusdagen opsummerer du, i samarbejde med andre, hvordan temaerne maddannelse, måltider og sundhed indgår i den styrkede pædagogiske læreplan. Dette er første trin i en deltagerstyret proces mod at udvikle institutionens pædagogiske handleplaner og visioner.
På kursusdagen får du inspiration til forankringsprocesser i forhold til maddannelse, måltider og sundhed.
Efter kursusdagen skal du, i samarbejde med andre i institutionen, udarbejde strukturerede pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Formål

Det overordnede formål med kursusdagene er at tilbyde kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete prøvehandlinger opnår du kompetencer til, i samarbejde med kolleger, at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere maddannelse, måltider og sundhed i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og forankre dette i din institution. Der er ligeledes fokus på samarbejde med forældre, grundskole og lokalmiljø om dette.

Hanne Gregersen
Hanne Gregersen Kursussekretær
Helle Littau Nielsen
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb