Musiklærernes dag 2020

Kursus

Musiklærernes dag stiller igen med et stærkt program i 2020. En årlig tilbagevendende og super inspirerende dag for musiklærere på Fyn og i Trekantområdet. Se program og tjek boggave!

Tilmeld kursus

Program for dagen 

Kl. 08.15 - 09.00: Godmorgen - tjek ind i spejlsal - kaffe og brød - gå til foredragssal
Kl. 09.00 - 09.40: Morgensangens mulighed - sang og dannelse v/Carsten Borbye Nielsen
Kl. 09.40 - 09.55: Mulighed for networking eller browsing i musikforlagenes udstillinger og digitale muligheder. Der er muligheder for at købe.
Kl. 10.00 - 12.00: Vælg imellem de 5 workshops:

  • Workshop A: Igang med det flerstemmige v/ Carsten Borbye Nielsen
  • Workshop B1: På spanden - stompsammenspil for mellemtrinnet v/Christine Dueholm
  • Workshop B2: På spanden - stomp, krop og stemme for udskolingen/valgfagsholdet/ talentholdet v/Christine
    Dueholm
  • Workshop C: Rummelige rammesange i indskolingen v/Johanne Hempel og Annli Falk
  • Workshop D: Sammenspil - på verdens nemmeste måde v/ Thomas Larsen
  • Workshop E: Bliv endnu bedre til sang-akkompagnement på akustisk guitar v/ Perry Stenbäck

Kl. 12.00 - 13.00: Frokost
Kl. 13.00 - 15:00: Anden runde af workshops
Kl. 15.00 - 15.20: Kaffe og kage
Kl. 15.20 - 16.00: Fællessang og boggave

Se programmet for dagen og læs mere om de 6 workshops 

Vi synger fra udgivelsen "Fest, flag og farver" (2019). Dansk Sang-redaktionen og den lokale musiklærerforening Fynmus stiller med et lille ad-hoc-orkester til festligt akkompagnement. Alle deltagere får efterfølgende et eksemplar af bogen med hjem.

Formålet er at give musiklærere inspiration til musikfaget i grundskolen. Kurset har tillige det mål at bringe musiklærere sammen for at videndele og netværke.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

22. januar 2020 - Ringe

Forløb