Open-ended matematikundervisning

Kursus

Det kræver ikke bunker af nye emner og opgaver, at udfordre alle elever, men det kræver, at vi designer vores opgaver anderledes – så de er ”åbne i enden”.

Tilmeld kursus

Målgruppe:

Grundskolelærere, der arbejder med matematik i udskolingen.

Formål:

Det er ét af de tre nationale mål for folkeskolen, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Ofte er der så stor spredning på eleverne i en klasse, at læreren må inddrage ekstra materiale for udfordre de dygtigste elever. Den udfordring adresserer vi ved at kigge på og ændre måden vi stiller opgaver på.

Indhold:

Når vi skal udfordre de dygtigste elever, har vi traditionelt haft fokus på, hvor og hvordan vi kan finde mere og relevant stof for eleverne. I dette kursus vil vi flytte fokus fra at finde nyt stof og i stedet fokusere på tilgangen til stoffet.

Hertil benytter vi to didaktiske værktøjer:

- Et differentieret opgavebegreb
Det er vigtigt at have et sprog for det man arbejder med. Derfor introducerer vi et differentieret opgavebegreb, hvor vi inddeler og taler om opgaver med forskellige kvaliteter. Vi skal tale om øvelser, problemer og miljøer, og hvad der kendetegner hver type.

- Teorien om Didaktiske Situationer (TDS)
TDS er en didaktisk model, der kan bruges til at planlægge og analysere undervisning. Modellen er en klassisk opdeling af en lektion i en række faser. Det fine ved TDS er at den kan bruges til at tilrettelægge hele lektioner omkring en enkelt open-ended opgave.

Undervejs i kurset trækkes på materiale udviklet i projekt TalentED, som er et samarbejde mellem UCL og TalentCampDK. Materialet indeholder en række konkrete eksempler, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning.

Anvendelse:

I løbet af to kursusdage bliver kursisterne klædt på til at flytte fokus fra at spørge ”hvordan” i matematikundervisning til i stedet at spørge ”hvorfor”.
Med andre ord lægger kurset op til et øget fokus på den del af Fælles Mål for matematikundervisningen, der bærer titlen ”Matematiske Kompetencer”.

Tilmeld kursus
17. september 2020 - Odense M
Forløb