Ordet er dit! Mundtlighed på mellemtrin og udskoling

Kursus

Boost din mundtlighedsundervisning!!
Få ideer og redskaber til at undervise i mundtlighed. Få inspiration til udvikling af elevernes kommunikative kompetencer. Afprøv konkrete aktiviteter og få ideer med hjem til egen undervisning ud fra undervisningsmaterialet ‘Ordet er dit’

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, der underviser på mellemtrinnet og i udskolingen.

Formål

Kurset har til formål at give inspiration og konkrete værktøjer til arbejdet med mundtlighed i dansk.

Indhold

Kurset præsenterer en genrepædagogisk vinkel på undervisningen i dansk. Det byder på en kort introduktion til genrepædagogikken som metode, samt teoretiske begrundelser for arbejdet med mundtlighed i danskfaget. Vi skal se nærmere på, hvordan vi kan undervise i mundtlighed og styrke elevernes mundtlige kompetencer. Der sættes fokus på læringsmål for det mundtlige sprog og metoder til evaluering og feedback.

Vi undersøger og afprøver en række praktiske og konkrete værktøjer og aktiviteter til arbejdet med mundtlige genrer og mundtlige tekster.

Anvendelse

Kurset er til inspiration og praktisk anvendelse i danskundervisningen.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

3. oktober 2019 - Vejle

Forløb