Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

Kursus

Får inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærer, pædagoger, AKT-vejleder og inklusionsvejleder.

Formål

Målet med oplægget er at præsentere forskellige tilgange og metoder (pædagogiske værktøjer), som vil lette arbejdet med disse elever i en folkeskoleklasse.

Indhold

Opmærksomheds- og koncentrationsproblemer er et væsentligt symptom hos mange af de børn, vi skal inkludere. Det kan kræve pædagogisk, fagligt og personligt overskud at få denne gruppe til at lykkes i skolen.

Kurset præsenterer dig for forskellige tilgange og metoder, der kan lette dit daglige arbejde med eleverne i folkeskolens klasser.

Der vil være gode muligheder for at gå i dialog med oplægsholderen om konkrete problemstillinger og mulige løsninger.

Anvendelse

Inspiration.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

24. oktober 2019 - Vejle

Forløb